Dzisiaj jest czwartek, 28 maja 2020 r.
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

 

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE)
z wykonania zadania publicznego
XIII Warsztaty Artystyczne w Kazimierzu Dolnym
(nazwa zadania)
w okresie od 20 sierpnia 2009 do 28 sierpnia 2009
określonego w umowie nr BE/B/V/2/7/U-380/189/2009/NGO
zawartej w dniu 30 czerwca 2009 pomiędzy
Miastem Stołecznym Warszawa a Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja
(nazwa organu zlecającego)                (nazwa organizacji pozarządowej)
Data złożenia sprawozdania: 15 września 2009 r.
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

Wszystkie zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Celem warsztatów artystycznych było wzbudzenie w młodych ludziach zainteresowania różnymi dziedzinami sztuki i zachęcania ich do zmierzenia się ze swoimi możliwościami twórczymi. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Artystyczna atmosfera panująca w Kazimierzu Dolnym, który jest od ponad dwustu lat ulubionym miejscem plenerów malarskich, działa na pewno stymulująco na młodych kandydatów na artystów. Punktem wyjściowym naszych warsztatów były zajęcia plastyczne. Odbywały się zarówno w plenerze, w dzień i nocą. Realizowaliśmy również inne formy sztuk wizualnych, jak fotografia czy realizacja filmów video lub dyskusje o teatrze, m.in. o teatrze antycznym i Antygonie Sofoklesa. Ważnym dopełnieniem edukacji artystycznej było zwiedzanie obiektów zabytkowych, muzeów, galerii oraz udział w imprezach II Festiwalu Artystycznego.  

 
2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)
 

Wycieczka – w ramach realizacji programu Lato poza miastem – wiodła z Warszawy do Kazimierza Dolnego, Janowca i powrót do Warszawy. Zakwaterowanie było w Pensjonacie „Pod Świerkami”, ul. Nadrzeczna 48C, posiłki były w Restauracji u Fryzjera, ul. Witkiewicza 2 oraz w formie pikniku. Odbywała się od 20 do 28 sierpnia 2009. Kierownikiem warsztatów był Włodzimierz Taboryski (dyrektor 21 SLO im. J. Grotowskiego), który także prowadził zajęcia uczestników filmu i fotografii. Zajęcia plastyczne i ceramiczne prowadziła artysta plastyk, Anna Czarnocka. Z zabytkami zapoznawała Krystyna Kubalska-Sulkiewicz.
Dziennik zrealizowanych zajęć
Data
Program
 20.08
czwartek
9,oo Warszawa – wyjazd. Kazimierz Dolny – przyjazd, zakwaterowanie, 14,oo obiad, 16,oo zebranie organizacyjne (zapoznanie uczestników z regulaminem), plener – szkice węglem. 19.oo kolacja, czas wolny, 22,oo cisza nocna
21.08
piątek
9,oo śniadanie, 10,oo plener – rysunek architektoniczny, 14,oo obiad, 16,oo plener – rysunek postaci, 19.oo kolacja 21,oo warsztat filmowy, 22,oo cisza nocna
22.08
sobota
9,oo śniadanie, 10,oo plener w Kamieniołomach – ceramika, malowanie 15,oo obiad, 17,oo Plener/fotografia – zasady kompozycji. 19.3o kolacja 20,30 koncerty, 22,3o cisza nocna
23.08
Niedziela
9,oo śniadanie, 10,oo czas wolny, 14,oo obiad, 16,oo Plener dla chętnych – martwa natura, 19.oo kolacja, 20,oo korekty plastyczne, 22,oo cisza nocna
24.08
Poniedziałek
9,oo śniadanie, 10,oo plener - 14,oo obiad, 16,oo warsztat filmowy – etiudy filmowe 19.oo kolacja 20,15 omówienie prac filmowych, 22,3o cisza nocna
25.08
Wtorek
9,oo śniadanie, 10,oo Janowiec, plener - 15,3o obiad, 17,3o warsztat fotograficzny. 19.oo kolacja, czas wolny 20,3o nocne fotografowanie i rysowanie, 22,3o cisza nocna
26.08
Środa
9,oo śniadanie, 10,oo plener – cmentarz, 14,oo obiad, 16,oo zwiedzanie Kazimierza. 19.oo kolacja, czas wolny, 20,oo dla chętnych dyskusja o teatrze antycznym (Antygona Sofoklesa), 22,oo cisza nocna
27.08
Czwartek
9,oo śniadanie, 10,oo korekty prac,14,oo obiad, 16,oo przygotowanie do wystawy, 19.oo wystawa, prezentacja filmów, piknik 23,oo cisza nocna
 28.08
Piątek
 9,oo śniadanie, 10,oo wyprowadzka, 12,oo muzea Kazimierza 14,oo obiad, galerie Kazimierza, 17,1o wyjazd, 19,50 – przyjazd do Warszawy
12.09
Sobota
10,30-16,30 Zaścianek Babie Lato w Puszczy Bolimowskiej (Ziemiary 56) – wystawa poplenerowa (ceramika, obrazy, fotografie). Piknik nad stawem.

 
3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

Od trzynastu lat organizujemy tego typu wyjazdy. W ostatnich latach ilość uczestników zaczęła spadać. Zawsze liczyliśmy na 20 uczniów a czasami było ich tylko jedenastu. O frekwencji decydowały koszty, które urosły w ciągu paru lat od 650 zł. do 900 zł. Podobnie zapowiadało się i w tym roku, ale po otrzymaniu dofinansowania i ogłoszenia o tym, zebraliśmy nadkomplet chętnych. Gdy jedna z uczestniczek z powodu choroby nie przyjechała, zaraz na jej miejsce przyjechała inna. Wszyscy uczestnicy byli z warszawskich szkół: siedmiu licealistów, dziewięciu gimnazjalistów i jeden z podstawówki.

Powered By RiseNet CMS © 2020