Dzisiaj jest środa, 28 lipca 2021 r.
Imieniny: Marta, Olaf, Flora

Międzyszkolne Biuro Maklerskie

Program: Rynek kapitałowy dla licealisty

Dotacja Biura Edukacji m.st. Warszawy
II edycja – umowa, 203/89/2008/NGO
 
Prowadzący: mgr Stanisław Grabowski
Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury, Al. Jana Pawła II 36 c
Strona www.sztuka-edukacja.org.pl  
 
 
Zrealizowane zostały wszystkie treści merytoryczne. Uczniowie z pięciu liceów (VII LO, LXIV LO, LXXIV LO, 13 SLO, 21 SLO) zdobyli szereg informacji z zakresu rynku kapitałowego i samodzielnego inwestowania. W realizacji zadania istotną rolę odgrywały pomoce przygotowane przez prowadzącego zajęcia (w tym teksty z pierwszego polskiego blogu maklerskiego z portalu bossa), przy analizie technicznej korzystano z Internetu. Rozbudowano o nowe pozycje biblioteczkę inwestora. Sporo czasu poświęcono na obecny kryzys na rynkach finansowych. Rozpoczęto współpracę z Fundacją Aurea Mediocritas, co daje nadzieję na stworzenie Szkolnej Ligi Domów Maklerskich. Uzupełniono zajęcia II edycji o bardzo ważny rynku walutowy FOREX. Stworzono trzy grupy w ramach SIGG. Zorganizowano dodatkową wycieczkę – szlakiem siedzib warszawskich giełd papierów wartościowych. Podczas projektu zrezygnowano z gry giełdowej z portfelem początkowym 20.000 zł w ramach zajęć, gdyż byłoby to za bardzo oderwane od rzeczywistych realiów inwestowania/spekulacji. Na zajęciach II edycji rozszerzono tematykę poprzedniej edycji rynku kapitałowego dla licealisty. Ponieważ stale dochodzili nowi uczestnicy (szczególnie w drugiej części edycji) trzeba było nieco czasu poświęcać na omawianie podstaw. Na każdych zajęciach uczestnicy zapoznawali się z bieżącymi komentarzami analityków, wykresami świeczkowymi indeksów i spółek. Omawiano sytuację na rynkach giełdowych na świecie. Uczestnicy zostali zapoznani z inwestorami, spółkami i rynkami na GPW, terminologią giełdową, głównymi czasopismami giełdowymi, analizą techniczną i fundamentalną, zasadą budowy portfela, psychologią inwestowania, formacjami świecowymi, rynkiem FOREX, i kryzysami finansowymi w historii.  Zamiast wycieczki do 2 domów maklerskich, zorganizowano większą i wizytowano 5 warszawskich domów maklerskich (BOŚ, DI BRE, Millenium, BZWBK, PKO BP).
W zajęciach dwukrotnie uczestniczył Dariusz Sabała pracownik Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska i doradca inwestycyjny. Na pierwszych zajęciach omówił główne zasady analizy technicznej, kontrakty terminowe i przedstawił swoją ocenę obecnego kryzysu na rynkach finansowych. Na drugich zajęciach Pan Sabała omówił formacje świecowe na spółkach i indeksach GPW. Pani Beata Jaskłowska-Ferreras, nauczyciel historii z 21 SLO, przeprowadziła zajęcia o historii kryzysów finansowych. Ostatnim specjalistą był Pan Łukasz Szczerba, członek zarządu Fundacji Aurea Mediocritas, który wykorzystując techniki multimedialne przedstawił rynek FOREX.
 
 
Ważnym wnioskiem podsumowującym jest to, że zajęcia zdobywają i utrwalają swoją dobrą opinię w środowiskach uczniów i profesjonalistów z biur maklerskich. Według nas należy program kontynuować intensyfikując jego promocję opartą na dotychczasowych dokonaniach. Dzięki temu programowi powstała wartościowa biblioteczka wydawnictw fachowych. Będziemy dążyć do powstania podobnych szkolnych i międzyszkolnych kół, które mogłyby konkurować w grach giełdowych.
 
 
SPRAWOZDANIA Z ZAJĘĆ GIEŁDOWYCH     (autorstwa uczestników)
1.
7 marca 2008  (5 osób)
Spotkanie organizacyjne. Poznanie literatury przedmiotu i stron internetowych związanych z rynkiem kapitałowym a zwłaszcza z giełdą. Przedmiotem rozwań był też temat giełdowej hossy i bessy. 
 
2.
28 marca 2008 (9 osób)
Na zajęciach przeczytaliśmy i omówiliśmy artykuły redaktora naczelnego „Parkietu” Krzysztofa Jedlaka, w których przestrzegał przed kupnem akcji w czasie gorączki w 2006 r. oraz po załamaniu trendu wzrostowego. Ciekawy był też artykuł Artura Sieranta Promocyjne czarne świece. Na koniec zajęć omówiliśmy anty-rady dla inwestorów giełdowych zaczerpnięte z giełdowych forów.
Katarzyna Botwińska
 
3.
3 kwietnia 2008  (11 osób)
Tym razem w oparciu o „Forbesa” przedstawiliśmy największych polskich i światowych krezusów. Wspólnie zastanawialiśmy się dzięki czemu osiągnęli takie fortuny. Omówiliśmy też największych akcjonariuszy na naszej giełdzie (skarb państwa, fundusze inwestycyjne i emerytalne, instytucje zagraniczne, główni inwestorzy indywidualni). 
Katarzyna Botwińska
 
4.
10 kwietnia 2008  (13 osób)
Tym razem na zajęciach mieliśmy już przewodniki inwestora i uczyliśmy się korzystać z zawartych w nich danych. Uczyliśmy się też czytać informacje z gazety „Parkiet”. Na koniec zapoznaliśmy się z blogiem maklerskim o funduszu BPH. Po lekturze bloga można było odnieść wrażenie, że zarządzający funduszami też nie zawsze odsuwają na bok emocje.
Katarzyna Botwińska
 
5.
17 kwietnia 2008  (15 osób)
Kontynuowaliśmy czytanie danych z przewodnika i „Parkietu”. Zapoznaliśmy się też z analizą techniczną kilku spółek na podstawie www.stooq.pl. Na koniec zajęć przeczytaliśmy interesujący artykuł o mitach hossy i bessy. Najważniejszym wnioskiem wyciągniętym z tego artykułu jest bycie cierpliwym.
Katarzyna Botwińska
 
 
6.
8 maja 2008  (6 osób)
Na pierwszych zajęciach w maju zajęliśmy się w końcu budową portfela. Analizowaliśmy roczne wykresy liniowe spółek, wskaźniki c/z i c/wk. Następnie stworzyliśmy swój wirtualny portfel w oparciu o spółki z WIG 20 i mWIG 40. Dużo czas poświeciliśmy też na lekturę fragmentów bloga maklerskiego na temat praw poboru oraz przeczytaliśmy wywiady ze zwycięzcami III edycji mistrzostw „Parkietu” w konkurencji Akcje i Kontrakty. Pan Grabowski też uczestniczył w tych mistrzostwach w kategorii Akcje i na 500 uczestników zdobył 92 miejsce.  
Monika Lasota
 
7.
15 maja  2008  (4 osoby)
Na zajęciach czytaliśmy komentarze analityków giełdowych. Ponieważ część słów typu „wsparcie”, „opór”, „wyprzedanie”, „wykupienie” i „spread” nie były nam znane, Pan Grabowski je wyjaśnił. Komentarze były ilustrowane przez świeczkowe i liniowe wykresy – dużo miejsca poświeciliśmy na analizę styczniowego krachu. Na koniec zajęć krótko omówiliśmy, co może mieć wpływ na wybicie górą i dołem z obecnej konsolidacji.
Monika Lasota
8.
1 czerwca 2008  (10 osób)
Tego dnia odbyła się wycieczka na GPW. Choć wcześniej już byliśmy na giełdzie, to tym razem wycieczka miała się odbyć z przewodnikiem. Oprócz uczestników zajęć Międzyszkolnego Biura Maklerskiego brali też w niej udział uczniowie z klasy 3E z LXXIV LO, którzy nie chodzili na giełdowe lekcje. Zajęcia zaczęły się z pewnym opóźnieniem i polegały tylko na wirtualnej wyciecze przed ekranem. W trakcie programu dowiedzieliśmy się o tym kto inwestuje na giełdzie, jakie jest ryzyko, a na koniec zobaczyliśmy fabularyzowany film o młodych inwestorach. Jak dla mnie był on dość naiwny, bo dotyczył okresu dobrej koniunktury na giełdzie, czyli hossy.
Katarzyna Botwińska
 
9.
12 czerwca 2008  (6 osób)
Historia warszawskiej giełdy. Na dzisiejszych zajęciach zapoznaliśmy się z historią warszawskiej giełdy. Zajęcia były nietypowe, gdyż polegały na wycieczce po Warszawie, po miejscach, w których miała swoją siedzibę giełda pieniężna. Zaczęliśmy od rynku Starego Miasta, następnie poszliśmy na Plac Teatralny, na teren dawnego Marywilu, stamtąd udaliśmy się na Plac Bankowy, gdzie stołeczna giełda mieściła się pod kopułą w dawnej siedzibie Banku Polskiego. Kolejnym naszym celem była ulica Królewska. Budynek, w którym giełda mieściła się na Królewskiej już nie istnieje, gdyż zniszczyli go Niemcy w II wojnie światowej, ale właśnie tam stołeczna giełda mieściła się najdłużej. Ostatnim już celem marszu była obecna siedziba GPW na ulicy Książęcej. Przy okazji Pan Grabowski kilka zdań powiedział o Centrum Bankowo-Finansowym, w którym giełda miała swoją siedzibę w l. 1991-2000. 
Monika Lasota
 
10.
17 września 2008 r. (4 osoby)
Analiza komentarzy analityków giełdowych. Na zajęciach zapoznaliśmy się z tekstami analityków, które dotyczyły prognoz na rynku giełdowym i walutowym 2008 r. No cóż zgodnie w nimi miały być wzrosty na giełdzie i dopływ pieniędzy do TFI, a okazało się coś zupełnie odwrotnego. Omówiliśmy sytuację na warszawskim parkiecie na podstawie wykresów świecowych. Pan Grabowski wyjaśnił nam budowę świecy. Następnie czytaliśmy komentarze analityków z „Parkietu” i wyjaśnialiśmy specyficzne dla giełdy terminy (m.in. opór, wsparcie, zniesienia Fibo). Zajęcia zakończyły się na przeczytaniu tekstu Pana Grzegorza Zalewskiego z blogu Bossy o rekomendacjach analityków na przykładzie spółki Toora. W ramach pracy domowej Pan Grabowski rozdał nam książeczki Adam Zaremby, Zarabiaj jak najlepsi inwestorzy giełdowi i polecił przeczytać tekst o Buffecie i O’Neil-u.
Michał Czubak
11.
24 września 2008 r. (6 osób)
Podstawy analizy technicznej. Budowa świeczki. Na zajęciach omówiliśmy obecną sytuacje na rynku. Zapoznaliśmy się z bieżącymi komentarzami z „Parkietu”. Wynika z nich, że analitycy nie są zbyt optymistycznie nastawieni. Krótko omówiliśmy sytuację na naszej giełdzie oraz interpretowaliśmy krach w Rosji i bardzo gwałtowne odbicie po jego zakończeniu. Na podstawie wykresów świecowych WIG 20 oraz kilku spółek (m.in. KGHM i PKOBP) próbowaliśmy zinterpretować dalsze ruchy kursów. Pan Grabowski przedstawił krótko główne wskaźniki AT: średnie kroczące, RSI i MACD. W pracy domowej otrzymaliśmy za zadanie analizę techniczną 3 spółek z WIG 20 i mWIG 40.
Michał Czubak
12.
1 października 2008 r. (9 osób)
Hossy i bessy w historii warszawskiej giełdy. Kwestia rajdu św. Mikołaja i efektu stycznia. Na zajęciach otrzymaliśmy książki Adam Jagielnickiego o GPW. Pan Grabowski przeczytał jej początek i krótko zapoznał nas z jej spisem treści. Następnie zajęliśmy się szczegółową interpretacją wykresu WIG 20 na świeczkach miesięcznych w ciągu ostatnich 10 lat. Główna uwaga została tu zwrócona na dwa miesiące – wrzesień i październik, które zazwyczaj były bardzo złe, a po nich przychodził rajd św. Mikołaja w listopadzie-grudniu. Na koniec zajęć przeczytaliśmy tekst Pana Grzegorza Zalewskiego z blogu Bossy o porzekadłach giełdowych. W ramach pracy domowej otrzymaliśmy zadanie ułożenia krótkiego planu dotyczącego ułożenia portfela na SIGG.
Michał Czubak
13.
8 października 2008 r.(6 osób)
Zasady SIGG i analiza Przewodnika Inwestora. Pan Grabowski zapoznał nas z zasadami inwestowania w SIGG – w jakie spółki można inwestować, jakie są zlecenia. Na następnej części zajęć omówiliśmy „Przewodnik inwestora” w zakresie informacji, które są tam zawarte (rodzaj działalności spółki, akcjonariat, kurs na świecach miesięcznych, przychody, zyski – operacyjny, i netto, aktywa, dywidenda, kapitał własny). Przeprowadziliśmy dyskusję na temat tego, jakie branże podczas kryzysu mogą być najsłabsze i najlepsze – wniosek z tego, że wszystkim się dostanie, ale najbardziej powinna ucierpieć deweloperka, wysokie technologie i surowcowa, a stosunkowo mało spożywcza oraz handlowa. W pracy domowej mieliśmy przygotować zarys portfela na SIGG. Pan Grabowski też prosił o możliwe opracowanie dwóch różnych strategii – niedźwiedziej i byczej.
Robert Buczak
14.
15 października 2008 r.(7 osób)
Psychologia inwestowania. Dzisiaj głównym motywem przewodnim była psychologia inwestowania (cykle giełdowe, wskaźnik Armsa, siły emocjonalne rządzące rynkiem). Pan Grabowski stwierdził zresztą już nie pierwszy raz, że obecny czas jest niezwykle ciekawy z punktu widzenia inwestowania. Na rynku mamy panikę, więc niedługo może się to wszystko odwrócić i powstanie euforia. Omówiliśmy, kto teraz kupuje i sprzedaje akcje i w co warto inwestować. Nasze nastroje były raczej niezbyt dobre, bo wszystko spada, a nikt nie zastosował niedźwiedziej strategii o co prosił Grabowski – wszyscy kupują akcje, a póki co tylko się na tym traci. Jedyny pozytyw, jaki Pan Grabowski zauważył po sesji, to spadające obroty przy dużym spadku. Może więc już warto kupować akcje. Radzi to przynajmniej nasz prowadzący, który lada dzień spodziewa się odbicia.
Robert Buczak
15.
22 października 2008 r.(8 osób)
Kryzys na rynkach finansowych, analiza techniczna. Na zajęciach gościliśmy doradcę inwestycyjnego z DM BOŚ – Pana Dariusza Sabałę. Pan Sabała przedstawił obecną sytuację na giełdzie w kontekście kryzysu kredytowego i na tle poprzednich kryzysów. Pracownik DM BOŚ jest pesymistą i uważa, że problemy potrwają długo. Do monologu Pana Sabały wtrącał się Pan Grabowski. Dość dużo czasu zostało poświęcone na kontrakty terminowe na WIG 20 i na waluty w kontekście ostatniej fali spadkowej na WIG 20 i umacniania się walut. Następnie Pan Sabała scharakteryzował najzamożniejszych klientów DM BOŚ w zakresie ich inwestycji/spekulacji – szkoda tylko, że nie podał nazwisk, ale nie mógł, bo to tajemnica. Na koniec omówiliśmy sytuację na głównych indeksach polskich oraz amerykańskich pod kątem analizy technicznej na wykresach świecowych dziennych i miesięcznych. W sumie to już pamiętamy ten 10 letni wykres blue chipów, a kurs zbliża się do głównego wsparcia na dołkach 2 bess. Na giełdzie po staremu czyli znowu mocny spadek o ponad 7,5%.
Robert Buczak
16.
29 października 2008 r.(8 osób)
Problemy ekonomiczne świata w dobie kryzysu. Na początku zajęć przeczytaliśmy z portalu Bankiera tekst o CDS (połączeniu obligacji i pochodnych). Wynika z niego, że na świecie jest faktycznie istotny problem, bo niektóre segmenty rynku kapitałowego są poza jakąkolwiek regulacją. Następnie zapoznaliśmy się tekstem Adam Stańczaka z blogu Bossy o surowcach i inwestowaniu. Jak zwykle sporo miejsca poświęciliśmy na bieżącą sytuację na rynku i krótko omówiliśmy perspektywy spółek z dwóch głównych indeksów pod kątem SIGG. Pan Grabowski wręczył nam czasopismo „Rynek kapitałowy” za wrzesień 2008. Przeczytaliśmy z niego komentarz Witolda Orłowskiego „Piekielna alternatywa” . Dostaliśmy też pracę domową – przeczytać 3 krótkie artykuły. Dzisiejsze zajęcia odbywały się już w lepszej atmosferze, bo w końcu na giełdzie zagościła mocna zieleń i indeks blue chipów poszedł w górę o prawie 8%. Czyli panika przeszła w euforię zakupów. Czy to już koniec bessy – Grabowski jest sceptyczny. Tylko kryzys rosyjski skończył się u nas w ten sposób, że przed hossą nie było męczącej konsolidacji.
Michał Czubak
17.
5 listopada 2008 r. (7 osób)
Metody Warrena Buffeta. Co kupowałby Buffett w Polsce? Na zajęciach krótko omówiliśmy metody, którymi posługuje się najbardziej znany inwestor giełdowy na świecie – Warren Buffett. Chodzi o inwestowanie w wartość spółki. Przez kilka minut dyskutowaliśmy, jakie spółki na GPW kupowałby ten znany inwestor. Pan Grabowski powiedział, że w ostatnich tygodniach Buffett też kupował akcje (za swoje pieniądze), choć może to mieć związek z instrumentami pochodnymi, w które się uwikłał. Większość zajęć poświęciliśmy natomiast na omówienie zasad budowy różnych portfeli inwestycyjnych (bezpiecznego, zrównoważonego i agresywnego) oraz doborowi właściwych instrumentów. Na końcu Pan Grabowski po raz kolejny przedstawił zasady zmian na rachunku osoby grającej na kontraktach na WIG20.
Michał Czubak
18.
12 listopada 2008 r. (6 osób)
Formacje świeczkowe. Zasady gry na giełdzie. Po krótkim przedstawieniu bieżącej sytuacji na giełdach w oparciu o znane już wykresy świeczkowe, omówiliśmy różne formacje świeczkowe – zapowiadające zmianę i kontynuację trendu. Nazwy tych formacji są niekiedy bardzo zabawne (np. porzucone dziecko, powracająca jaskółka). Następnie w oparciu o wykresy różnych spółek doszukiwaliśmy się tych formacji. W drugiej części zajęć zajęliśmy się zasadami gry na giełdzie wg M. Sheimo. Wspólnie komentowaliśmy te zasady (np. kup w poniedziałek sprzedaj w piątek, co na naszym mocno spadającym ostatnio rynku wyglądało zupełnie bezsensownie). Na końcu zajęć Pan Grabowski skomentował obecną sytuację na giełdzie. Uwagę zwrócił porządny wzrost na zakończenie sesji. Indeks WIG20 spadał przed fixingiem 9%, a ostatecznie zamknął się „tylko” minus 5%.
Michał Czubak
19.
19 listopada 2008 r. (10 osób)
Wycieczka do domów maklerskich (BOŚ, DI BRE, Millenium, BZWBK, PKO BP). Tym razem zajęcia były nietypowe, gdyż polegały na zwiedzaniu domów maklerskich. Zaczęliśmy od DM BZWBK na ul. Jana Pawła II. Udało się nam wejść na salę dogrywek, na której było 2 graczy. Chwilę udało się nam porozmawiać z jednym z nich. Na rynku giełdowym miał 13 lat doświadczenia, w tym 5 lat gry na kontraktach. Powiedział, że aktualnie zajmuje się tylko akcjami. Następnie udaliśmy się do domu maklerskiego Millenium. Tam nie działo się nic ciekawego i pani obsługująca klientów nie chciała, abyśmy przeszkadzali nielicznym inwestorom. Trzecim domem maklerskim, który zwiedziliśmy był Dom Inwestycyjny BRE na ul. Wspólnej. Przyszliśmy tam już niestety po fixingu, ale zostaliśmy najlepiej przyjęci. Zostaliśmy wpuszczeni na salę dogrywek. Osoba obsługująca multimedia dała na podstawowe informacje o spadających właśnie kontraktach na giełdach amerykańskich. Otrzymaliśmy też gratisowe książki i informatory. Wycieczkę skończyliśmy na DM BOŚ na ul. Marszałkowskiej, skąd przychodzą do nas zaproszeni maklerzy. W punkcie obsługi klienta byli tam nieliczni inwestorzy. No cóż, późna pora oraz bessa przyczyniły się do zmniejszenia liczby graczy.
Michał Czubak
20.
26 listopada 2008 r.    (9 osób)
Analiza fundamentalna. Na zajęciach zostaliśmy zapoznani z analizą fundamentalną. Przeczytaliśmy tekst z portalu O2 o podstawach AF (m.in. o głównych wskaźnikach, rentowności). Krótko zostaliśmy też zapoznani z przykładowym skróconym sprawozdaniem finansowym spółki. Sporo czasu poświęciliśmy również na dyskusję nad artykułem z „Parkietu” o sytuacji na warszawskiej giełdzie – w którym etapie bessy znajduje się rynek.
Michał Czubak
 
21.
3 grudnia 2008 r.     (3 osoby)
Formacje świecowe na podstawie indeksów i spółek GPW. Na środowych zajęciach gościliśmy pracownika z DM BOŚ Pana Dariusza Sabałę. Pan Sabała przyniósł szereg profesjonalnych wykresów świecowych kilku spółek (m.in. Polnordu, Elektrobudowy, Hawe). Na ich podstawie wyszukiwaliśmy formacje świecowe kontynuacji i odwrócenia trendu. Zastanawialiśmy się nad przyczynami zmian i doszukiwaliśmy się korelacji z rynkiem na podstawie indeksów. Na koniec zajęć Pan Sabała przedstawił sprawę opcji walutowych, przez które część spółek ma obecnie problemy. Sporo czasu poświęciliśmy na zasady działania opcji na GPW. To są dość skomplikowane instrumenty i raczej mało płynne.
Paweł Mazurkiewicz
22.
10 grudnia 2008 r.   (8 osób)
Kryzysy finansowe w historii świata, hossy i bessy w USA. Kolejne zajęcia giełdowe zostały przeprowadzone przez gościa. Tym razem była to nauczycielka historii z 21 SLO – Pani Jaskłowska. Omówiła ona najbardziej znane kryzysy finansowe (tulipomania, afera Kompanii Mórz Południowych, kryzys pieniądza papierowego we Francji w l. 20-tych XVIII w. i Wielki Kryzys lat 30-tych XX w.). Niezwykle ciekawa była tulipomania, czyli bańka spekulacyjna na cebulkach i kwiatach tej rośliny. Zresztą inne kryzysy miały podobne podłoże (chciwość) i tak samo się kończyły (krachem i ruiną tych, którzy weszli do gry na szczycie). Tą część zajęć Pan Grabowski dokończył krótką charakterystyką kryzysu azjatyckiego w 1997 r. i IT w l. 2000-2002. W drugiej części zajęć Pan Grabowski przedstawił hossy i bessy w historii giełdy amerykańskiej. Szczególne wrażenie zrobił 95-letni wykres Dow Jonesa.
Paweł Mazurkiewicz
23.
17 grudnia 2008 r.    (6 osób)
Rynek walutowy FOREX. Zajęcia poprowadził kolejny gość – Pan Łukasz Szczerba z Fundacji Aurea Mediocritas. Tematem zajęć był rynek walutowy FOREX. Lekcję poprowadzono w oparciu o Power Pointa. Zostaliśmy zapoznani z podstawowymi informacjami na temat tego rynku walutowego, terminologią oraz czynnikami, które wpływają na kurs waluty. Wśród ciekawostek były dane o wielkości obrotu i możliwej dźwigni finansowej (razy 200). Na koniec zajęć Pan Szczerba zrobił krótki konkurs o aktualnym kursie EURO, który wygrała Ania Abramowska i dostała książkę o znanym spekulancie walutowym Georgu Sorosie.
Paweł Mazurkiewicz
24.
18 grudnia 2008 r.    (7 osób)
Podsumowanie zajęć. Test. Na ostatnich zajęciach dokonałem krótkiego podsumowania II edycji i zrobiłem test, który był podstawą przyznania nagród książkowych z zakresu inwestowania. Najwyższe miejsca zdobyli:
I miejsce – Paweł Mazurkiewicz (klasa III A z LXXIV LO). Nagroda: J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych.
II miejsce – Michał Czubak (klasa II D z LXXIV LO). Nagroda: R. Kiyosaki, Bogaty ojciec Biedny ojciec.
III miejsce – Adam Żaczkiewicz (klasa III D z LXXIV LO). Nagroda: N. Darvas, Jak zarobiłem na giełdzie 2 000 000 dolarów.
Stanisław Grabowski
Powered By RiseNet CMS © 2021
   
Laserpointer Store replica watches uk www.aaauhren.de rolex replica uk breitling replica rolex replica