Dzisiaj jest środa, 27 maja 2020 r.
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan

Polskie szkolnictwo niepubliczne. Organizacja, programy, praca z uczniem zdolnym - wyławianie talentów

Program nie uzyskał dotacji, gdyż zaplanowaliśmy współpracę także z administracją państwową i samorządową.

Celem projektu było:
1. podzielenie się polskimi doświadczeniami w sprawach organizacji i prowadzenia placówek oświaty niepublicznej i zainspirowanie do powstania społecznych placówek oświatowych (tworzonych przez rodziców czy nauczycieli) w regionie Sankt Petersburga i w innych rejonach Rosji. Istnieje szansa rozwinięcia idei na Litwę, Łotwę , Estonię - partnerzy z Sankt Petersburga prowadzą z nimi stałą współpracę (w ramach innych projektów) i chcą nas do niej zaangażować.

2. nawiązanie stałej współpracy pomiędzy szkołami średnimi w celu wymiany doświadczeń na temat pracy z uczniem zdolnym (organizacja pracy placówki oświatowej, praca nauczyciela, rola rodziców w pracy szkoły, współpraca utalentowanych uczniów, współpraca z instytucjami zewnętrznymi),

3. prowadzenie wspólnych międzynarodowych, monograficznych warsztatów dla uczniów z różnych dziedzin nauki jak i działalności społecznej; wyławianie uczniów zdolnych i wspólna praca z nimi zaowocuje w niedalekiej przyszłości, gdyż to właśnie oni stanowić będą elitę kulturalną, ekonomiczną i polityczną w naszych krajach.

4. zyskanie w tym regionie partnerów do współpracy programowej różnych szkół.
 

Powered By RiseNet CMS © 2020