Dzisiaj jest sobota, 19 czerwca 2021 r.
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna

 Od pierwszego roku istnienia Stowarzyszenia czyniliśmy starania uzyskania wsparcia w realizacji naszych celów statutowych. Obecnie, dla potrzeb tej internetowej publikacji, opracowaliśmy wykaz wszystkich naszych starań, tych udanych i nie. Sukcesywnie zamieszczamy informacje o wszystkich naszych nowych wnioskach o dotacje i efektach tych starań.

1994

L.p.
Źródło dotacji
Dotacja
przyznana
Dotacja
nieprzyznana
Temat
1.       
Ministerstwo Kultury i Sztuki
14
=
Na placu Zamkowym w Warszawie zrealizowaliśmy bajkę "Kopciuszek", w której brali też aktywny udział widzowie
2.       
Assa Solid – Security Co.
13
=
Instalacja sprzętu alarmowego – darowizna.
3.       
Optimus Sp. z o.o.
12
=
Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego.
4.       
HOLMA s.c. Dziedzic Sławomir i S-ka
11
=
Darowizna na rzecz szkolnego funduszu stypendialnego.
5.       
Krystyna Sulkiewicz
10
=
Przekazanie szkolnej bibliotece książek naukowych, beletrystycznych i reprodukcji malarskich.
6.       
Anna Merlend
9
=
Przekazanie szkolnej bibliotece książek naukowych, beletrystycznych i reprodukcji malarskich.
7.       
Barbara Taboryska
8
=
Przekazanie szkolnej bibliotece książek naukowych i beletrystycznych
8.       
Włodzimierz Taboryski
7
=
Przekazanie szkolnej bibliotece książek naukowych i beletrystycznych.
9.       
Wydawnictwo H. Bauer sp. z o.o.
Redakcja TINA
6
=
Dofinansowanie programu oświatowo-wychowawczego.
10.    
Stołeczny Zakład Energetyki
5
=
Przekazanie reflektorów estradowego sprzętu oświetleniowego.

1993

L.p.
Źródło dotacji
Dotacja
przyznana
Dotacja
nieprzyznana
Temat
11.    
Gmina Żoliborz
4
=
Wspólnie z Braćmi Polskimi i władzami gminy Żoliborz zorganizowaliśmy I Żoliborski Festiwal Kultury.
Szereg imprez, aukcje dzieł sztuki przyniosły dochód, który umożliwił przyznania wielu stypendiów dla uczniów żoliborskich szkół.

1992

L.p.
Źródło dotacji
Dotacja
przyznana
Dotacja
nieprzyznana
Temat
12.    
RANK XEROX
3
=
Wspólna akcja promocyjna 21 SLO i Rank XEROX – darowizna aparatu faksowep.
13.    
Wydział Kultury Gminy
Warszawa Żoliborz
2
=
Edukacja kulturalna – zespół wokalno-instrumentalny, zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, teatr impresaryjny.

1991

L.p.
Źródło dotacji
Dotacja
przyznana
Dotacja
nieprzyznana
Temat
14.    
Urząd Rady Ministrów
Biuro Funduszu i Wymiany
Młodzieży
0
1
Prośba o pomoc finansową w reaktywowaniu księgarń i wydawnictw samokształceniowych Arcta. Nie przyznana - uchybienia formalne i brak  funduszy.
15.    
Subwencja  MEN dla placówek niepublicznych
1
=
Utworzyliśmy 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące i od początku uzyskaliśmy subwencję przewidzianą dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Roczne dotacje przewidziane są na każdego ucznia i w skali całego roku wynoszą średnio na ucznia około 2400 zł.

Powered By RiseNet CMS © 2021
   
Laserpointer Store replica watches uk www.aaauhren.de rolex replica uk breitling replica rolex replica