Dzisiaj jest czwartek, 28 maja 2020 r.
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Nazwa projektu:
Wieczory Teatralne Teatru 108
Miejsce:
DDK Dorożkarnia
Termin realizacji
wrzesień - grudzień 2003
Nazwa Organizatora:
Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja
Osoby reprezentujące Organizatora zgodnie z danymi rejestrowymi
(stanowisko, funkcja)
Włodzimierz Taboryski, przewodniczący SSEP
Całkowity koszt:
23300 zł

Cel realizacji projektu:

  • Stworzenie cyklu otwartych spotkań teatralnych.
  • Szerzenie wiedzy na temat istotnych faktów kulturowych, związanych przede wszystkim z dziedziną teatru.
  • Upowszechnienie nowatorskiej idei Teatru-Spotkania, zdarzenia teatralnego przyjaznego dla widza, w którym widz może uczestniczyć aktywnie.

Podobnych Wieczorów Teatralnych nie ma na mapie kulturalnej Polski. Potrzeby ich dowodzi zainteresowanie, jakie wzbudziły poprzednie Wieczory zorganizowane przez Teatr 108 w poprzednich latach.
Adresatem są przede wszystkim młodzi ludzie zainteresowani sprawami teatru i ogólniej
kulturą. Spotkania mogą się okazać szczególnie ważne dla osób kierujących niezależnymi grupami teatralnymi i członków tych grup. Przyjazna, otwarta formuła Wieczorów dopuszcza jednak każdego, kto by miał ochotę współuczestniczyć w teatralnym spotkaniu.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE


Opis projektu:
Wieczorom Teatralnym patronuje idea spotkania. Chodzi o spotkanie aktora z widzem, ugoszczenie widza, umożliwienie mu współuczestniczenia w zdarzeniu kulturalnym.
Pretekstem do spotkania jest prezentacja istotnych faktów kulturowych.

1.Wieczór Cygański jest zbliżeniem do kręgu baśni i legend cygańskich, a także próbą opisu dzisiejszej diaspory cygańskiej.
2.Wieczór Cmentarny to próba teatralnej rekonstrukcji słowiańskich obrzędów pogrzebowych.

Budowa przebiegu Wieczorów jest wspólna dla wszystkich spotkań. Każde z nich składa się z trzech godzinnych części przedzielonych trzydziestominutowymi antraktami. Spotkania poprzedza wyprawa, którą Teatr odbywa dla zdobycia doświadczeń i materiałów.

  • Pierwsza część poświęcona jest opowieściom. Prowadzący Teatr i aktorzy snują opowieści związane z tematem Wieczoru, mówią o swojej wyprawie, prezentują fotografie lub fragmenty filmów. Przerwy są czasem poczęstunku i rozmów. Aktorzy przygotowują wcześniej ciasta, ciepłe napoje, i częstują teraz gości. Tworzy się domowy nastrój spotkania, można przez chwilę odpocząć i porozmawiać z autorami Wieczoru.
  • Druga część jest pokazem pracy Teatru 108, godzinnej formy teatralnej (spektaklu), której inspiracją był temat Wieczoru. Pokaz ów jest także podsumowaniem poszukiwań warsztatowych Teatru, prowadzonych równolegle do pracy nad Wieczorami. Początkiem przygotowań do konkretnego Wieczoru jest zazwyczaj wyprawa, podczas której powstaje ogólny zarys przyszłego pokazu. Pokaz kończy się rozbiórką formy teatralnej, opowieścią o tym, jakimi technikami została zbudowana.
  • Po kolejnym antrakcie następuje część trzecia, w której czynnie udział biorą zarówno aktorzy jak i widzowie. Jest to godzina wspólnych działań: tańca, śpiewu, form rytualnych, zabaw - budowanych wokół głównego tematu Wieczoru. Dopuszczamy możliwość przedłużenia tej części Wieczoru na życzenie gości. Wieczory są bezalkoholowe i beznarkotykowe, jedynym środkiem odurzającym jest muzyka grana na żywo w części drugiej i trzeciej oraz podczas antraktów. W 2001 roku rolę tę spełniał etniczny zespół Jacaranda, zaś w od 2002 roku skupiliśmy się na pracy własnej z muzyką, w skład Teatru weszli uczniowie szkół muzycznych. 

Powered By RiseNet CMS © 2020