Dzisiaj jest środa, 17 lipca 2024 r.
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon

Kronika wydarzeń

Stowarzyszenie powstało w celu powołania placówek specjalizujących się w edukacji humanistycznej i kształcących specjalistów od rynku sztuki.
Na początku postało 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie - pierwsze w Warszawie humanistyczne liceum.

Lipiec 1990
24 lipca, Lubiejewo k/ Ostrowi Mazowieckiej. Na młodzieżowej sesji Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych po spotkaniu z Aleksandrem Nalaskowskim (założycielem prywatnego liceum w Toruniu) Włodzimierz Taboryski podjął decyzję o założeniu liceum. W tych też dniach powstały podstawy programowe szkoły, studium zawodowego i właściciela prawnego, tzw. "organu prowadzącego" - fundacji lub stowarzyszenia. Sierpień - październik 1990                                                                                                                                  Prowadzenie prac nad utworzeniem liceum oraz szukanie sojuszników. 20 września - Jerzy Pomianowski i W. Taboryski zdecydowali, że szkołę utworzy stowarzyszenie i wymyślili jego nazwę: Stowarzyszenie Sztuka*Edukacja*Promocja

9 i 22 listopada 1990 rok
W Warszawskim Ośrodku Kultury odbyło się Zebrania założycielskie Stowarzyszenia: przyjęto jego nazwę, statut, zarząd organizacyjny i siedzibę pod adresem: ul. W. Bogusławskiego 20/22, 01-923 Warszawa.

11 stycznia 1991 rok
Sąd Wojewódzki w Warszawie VIII Wydział Cywilny postanowił zarejestrować Stowarzyszenie.

3 lutego 1991 rok
1. Walne Zgromadzenie wybrało na kadencję 1991/93 władze Stowarzyszenia.

ZARZĄD


Włodzimierz Taboryski (przewodniczący),
Julian Kozłowski (zastępca)
Hanna Rek-Wyrobek (sekretarz),
Julian Galicki (skarbnik),
Olga Koszutska (członek zarządu)

KOMISJA REWIZYJNA:

Barbara Brakowiecka (przewodnicząca),
Tomasz Grabowski i Gerard Położyński (członkowie)

18 lutego 1991 rok
Sąd postanowił wpisać Stowarzyszenie do rejestru w dziale A pod poz. R.St.913, rub.7.

21 lutego 1991 rok
2. Walne Zgromadzenie dyskutowało nad sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi: postanowiono powołać liceum ogólnokształcące, wydawnictwo oraz ustalono wysokość minimalnej składki członkowskiej na 2000 zł. miesięcznie.

26 lutego 1991 rok
Otworzyliśmy konto w Banku Pekao S.A. V O/Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/69. Pierwszej wpłaty składki dokonała p. Hanna Rek-Wyrobek

15 marca 1991 rok
Wojewódzki Urząd Statystyczny przyznał nam statystyczny numer identyfikacyjny, REGON p-011002571-76000028-59-2-963-01013

21 marca 1991 rok
Ukazała się pierwsza publikacja naszego Wydawnictwa im. Arctów - Autorskie egzaminy wstępne do szkół średnich. Język polski. Nakład: 1000 egz.

22 marca 1991 rok
Ukazała się druga publikacja Wydawnictwa Autorskie egzaminy wstępne do szkół średnich. Matematyka.  Nakład: 1000 egz.

23 marca 1991 rok
W Teatrze Północnym (Komedia) zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie informacyjne z kandydatami do szkoły. Przyszło około 150 osób.

25 marca 1991 rok
Zarząd Gminy Żoliborz na swym posiedzeniu wyraził zgodę na lokalizacje liceum (na zasadach współlokatorskich) w Dzielnicowym Domu Kultury "Na Goldoniego", ul. Goldoniego 1, 01-913 Warszawa, tel. 34-65-47.

2 kwietnia 1991 rok
Minister Edukacji Narodowej zezwolił Stowarzyszeniu na założenie i prowadzenie liceum ogólnokształcącego. 11 kwietnia 1991 rok
Kurator Oświaty i Wychowania w Warszawie zezwolił na uruchomienie Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Nr 21 o profilu humanistycznym.

16 kwietnia 1991 rok
Konsultacje przedegzaminacyjne dla kandydatów odbyły się gościnnie w LX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Nocznickiego 7.

28 maja 1991 rok
Zamknięcie listy 100 kandydatów do liceum.

31 maja 1991 rok
Egzamin pisemny z języka polskiego - gościnnie w LX Liceum Ogólnokształcącym.

1 czerwca 1991 rok
Egzamin pisemny z matematyki - gościnnie w LX Liceum Ogólnokształcącym.

10 i 11 czerwca 1991 rok
Rozmowy kwalifikacyjne z czterdziestoma pięcioma kandydatami.

13 czerwca 1991 rok
Ogłoszenie wyników i spotkanie z trzydziestoma przyjętymi uczniami i ich rodzicami.

23 czerwca 1991 rok
Piknik '91 - spotkanie organizatorów szkoły z przyjętymi uczniami i ich rodzicami. Goszczeni byliśmy w Łomiankach, w rodzinnej stadninie Gołębiowskich (obecnie: Klub Wiejski Wilczeniec).

Lipiec - sierpień
Prace nad adaptacją pomieszczeń klubowych do potrzeb szkoły. Opracowanie podstawowych dokumentów szkoły, kompletowanie sprzętu itp. Do powstania szkoły swoją bezinteresowną pracą, radą, wsparciem przyczynili się przede wszystkim:
1. Grzegorz Benda
2. Anna Brzezińska
3. Alicja Bukowska
4. Irmina Fila
5. Witold Kosarewicz
6. Zbigniew Kwieciński
7. Aleksander Nalaskowski
8. Jerzy Pomianowski
9. Małgorzata Poręba
10. Hanna Rek-Wyrobek
11. Stanisław Rudowski
12. Krzysztof Skolimowski
13. Halina Szerszeń
14. Anna Taboryska
15. Barbara Taboryska
16. Wojciech Wiśniewski
17. Anna Zawisza

ORAZ
1. Bożena Borkowska
2. Barbara Bratkowska-Brakowiecka
3. Maria Broniewska-Pijanowska
4. Joanna Dąbrowska
5. Janusz Galicki
6. Jadwiga Gmyrek
7. Tomasz Grabowski
8. Krzysztof Kazimierczak
9. Ewa Kołodziejska
10. Olga Koszutska
11. Ewa Kotońska
12. Julian Kozłowski
13. Teresa Lipnicka
14. Jolanta Lipszyc
15. Ewa Notkowska
16. Gerard Położyński
17. Marek Sawicki
18. Dorota Stalińska
19. Bogusław Wyrobek
20. Maciej Wyrobek
21. Edyta Wyżyńska

a także firmy i instytucje

 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A., V Oddział W Warszawie
 2. Blikle Breitling Replica
 3. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych "Zachęta"
 4. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury
 5. Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" 
 6. Centrum Consultingowo-Marketingowe "Polid", Sp. Z O.O.
 7. Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci I Młodzieży, Gdańsk
 8. Dzielnicowy Dom Kultury "Na Goldoniego", Żoliborz
 9. Fundacja "Talent*Promocja*Postęp"
 10. Goniec Teatralny
 11. Krajowy Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole
 12. LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego
 13. Rank Xerox, Ul. Niecała 4 A
 14. 14. "Salon Sztuki Użytkowej i Kwiaty", Ul. Andersena 2
 15. 15. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Przedsiębiorstwa "Poltech", Toruń
 16. 16. Teatr Północny fake rolex
 17. Towarzystwo Szkół Twórczych
 18. Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych
 19. "Transport, Romuald Ziółkowski"
 20. Zakład Poligraficzny "S*PRINT"

PRASA o naszej inicjatywie

1. (aha): Liceum Menedżerów Sztuki. Gazeta Wyborcza, 5.09.1990 r. (informacja o inicjatywie powołania takiego liceum w roku szkolnym 1991/92)
2. Włodzimierz Taboryski: Społeczne Liceum Menedżerów Sztuki. Popieramy. Sponsor, 22.09. - 5.10.1990 r. (j.w).
3. Społeczne Liceum Menedżerów Sztuki. Serwis informacyjny Warszawskiego Ośrodka kultury. Wrzesień 1990 r.
4. Ogłoszenie Społecznego Liceum Menedżerów Sztuki. 3=(Trzy z dwoma). Gazeta Szkolna, Nr 2/10.1990 r. (j.w breitling replica).
5. (era) Coś dla menedżerów. Sztandar Młodych, 20.03.1991 r. (j.w). 6. Nowa szkoła. Gazeta Wyborcza, 22.03.1991 r. (j.w). 7. (ww): Na Żoliborzu. Zapisy do nowego społecznego liceum. Express, 22-24.03.1991r.
8. MGM: Nowa szkoła w Warszawie. Menadżer - artysta. Goniec teatralny, 25.03.1991r.
9. (kel): Liceum dla impresariów. Życie Warszawy, 3.04.1991 r.
10. (AMO): punktujemy. Od nowego roku szkolnego. Filipinka, 19.05.1991 r. (j.w.)
11. (ToM): Szkoła Menedżerów. Goniec Teatralny, 24.06.1991 r. (informacja o wynikach egzaminów wstępnych i najbliższych planach szkoły).
12. Uwaga! 3= (Trzy z dwoma). Gazeta Szkolna . Nr 8/04.1991 r. (informacja o sprzedaży zeszytów teatralnych).

RADIO o naszej inicjatywie

1. 6.09.1990 r. g. 6.00 - 8.00 Dzień dobry Warszawo (informacja za Gazetą Wyborczą).
2. 15.09.1990 r. UKF, pr. IV Ewa Łukowska: Wywiad z Włodzimierzem Taboryskim na temat szkoły. (nagranie - w archiwum szkoły breitling replica).
3. 30.09.1990 r. g. 14.50 - 15.25, UKF, pr. IV. Marek Wilk: Rozmowa z Włodzimierzem Taboryskim i Anną Taboryską na temat szkoły i rozmowy telefoniczne ze słuchaczami. 4. 22.03.1991 r. Radio Z. Serwis informacyjny (za Gazetą Wyborczą informacja o spotkaniu w Teatrze Północnym).

TELEWIZJA

9.10.1990 r. pr. II. Marek Wilk: Rozmowa z Włodzimierzem i Anną Taboryskimi na temat szkoły. Cykl "Dzień Dobry". (nagranie - w archiwum szkoły).
18.08.1991 r. pr. I Cykl "Od niedzieli do niedzieli" (relacja z warsztatów teatralnych prowadzonych przez Włodzimierza Taboryskiego na sesji Tow. Uniwersytetów Ludowych. (nagranie - w archiwum szkoły).

PUBLIKACJE

1. Włodzimierz Taboryski: Dwa, trzy czy cztery. Akapit. Miesięcznik Społecznej Oświaty. Nr 1-2/1991 (rozważania na temat ilości okresów klasyfikacyjnych w roku szkolnym).
2. Autorskie egzaminy wstępne szkół średnich. Język polski. Wydawnictwa im. Arctów, Warszawa 1991 r. (tematy egzaminów wstępnych do szkół Towarzystwa Szkół Twórczych i społecznych).
3. Autorskie egzaminy wstępne do szkół średnich. Matematyka. Wydawnictwa. im. Arctów, Warszawa 1991 r. (j.w.).

Powered By RiseNet CMS © 2024
   
luxusreplica uhren rolex replica replicaorologi.to borse finte www.aaauhren.de